Wójt Gminy Grzegorz Góral tel. (25) 641-43-83
Sekretarz Gminy Joanna Jędrzejewska tel. (25) 641-43-83
Skarbnik Gminy Agnieszka Chodowska  tel. (25)  641-43-89
Przewodnicząca Rady Gminy Anita Drabarek

 

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:

- w każdą środę, w godzinach 12.00 - 16.00