Zespół Oświatowy w Kotuniu

ul. Szkolna 2

08 - 130 Kotuń

tel./fax 25 641 43 26

NIP 821 25 55 008

REGON 141671400

www: arct.kotun.pl

e-mail: spkotun@poczta.fm

Dyrektor - EWA WADAS - JASTRZĘBSKA

 

 

W skład Zespołu Oświatowego w Kotuniu wchodzą:

1. Szkoła Podstawowa im. Bohdana Arcta

2. Publiczne Przedszkole