W sprawie:
w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwoju Gminy Kotuń do roku 2025

Data uchwały:
2015-12-28

Numer uchwały:
XVII.118.2015

Podjęta przez:
Rada Gminy Kotuń

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia