W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Kotuń

Data uchwały:
2015-11-30

Numer uchwały:
XVI.106.2015

Podjęta przez:
Rada Gminy Kotuń

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2016r.